Welkom

Heb jij als IT Manager of als Product Owner behoefte aan iemand die naast de reguliere ontwikkelwerkzaamheden ook kan sparren om prioriteiten helder en stories ready te krijgen, een (deel)architectuur kan uitwerken en vertalen naar werkende software en junior/medior ontwikkelaars kan coachen op het gebied van agile en software ontwikkeling best practices?

Met 20+ jaar ervaring in software ontwikkeling breng ik als “T-shaped professional” kennis, kunde en ervaring mee in de breedste zin van het woord. Het best kom ik tot mijn recht in een een dynamische organisatie die openstaat voor verbetering.

Voor mij zijn Agile, Domain Driven Design, CQRS, Event Sourcing, Cloud Native en Serverless geen buzzwords maar een dagelijkse manier van werken.

Ik ben een teamplayer die zich snel nieuwe materie eigen maakt en in een flink tempo software van hoge kwaliteit kan opleveren in een transparant agile proces.

Mijn gereedschapkist zit vol met relevante talen, tools en practices. Van Kotlin, Java, Spring, TypeScript, NodeJS en Angular tot de meest gebruikte AWS cloud diensten als EC2, Fargate, DynamoDB, RDS, S3, CloudFront, Lambda’s, AppSync, CloudFormation en CDK. Certified.

The sky is the limit.

A change in perspective is worth 80 IQ points