OmniHis is een bedrijf dat een HIS (Huisarts Informatie Systeem) ontwikkelt en onderhoudt.  Als architect/techlead ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en implementatie van een vernieuwd HIS met een team van 7 man. Dit is een schaalbare, serverless, cloudnative oplossing geworden op het AWS platform. Gekozen is voor message driven asynchrone architectuur, waarbij de core diensten (patientdossier en pratkijkdossier) volgens de CQRS gedachte geimplementeerd en als serverless diensten gedeployed zijn. Hierbij vervul ik de rol van ‘denker’ en ‘doener’: gegeven de functionele wens van de klant en in afstemming met de PO een toekomstvaste oplossing bedenken, toetsen én realiseren. Vaak ben ik de brug tussen business en development omdat ik beide ‘talen’ spreek: Technische uitdagingen kan ik begrijpelijk maken en (bedrijfs-)processen kan ik uitleggen aan ontwikkelaars zodat zij begrijpen hoe en waarom iets gemaakt wordt. Verder neem ik het team mee op de ontdekkingstocht langs technologiën die bijdragen aan de doelstellingen door (zelf)studie, kennisoverdracht en coaching.

Kotlin, Java, TypeScript, Spring Boot, Axon Framework, Apache Camel, Angular & Angular Material, NodeJS, Docker, AWS (CloudFormation, VPC’s, ECS, CloudFront, Lambda’s, AppSync, API Gateway, Kafka, DynamoDB, Cognito, WAF, Aurora RDS, Route53, S3)

Hi, I’m mlindhout