De afdeling Dermatologie van het UMC Utrecht doet naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek. Voor dit onderzoek maakt men gebruik van gegevens die tijdens consulten worden verzameld. Veelal vindt deze verzameling plaats middels papieren formulieren. Dit wordt als tijdroven en inefficient ervaren. Hierop heb ik in een pilot project met betrokkenen een proces uitgewerkt en een applicatie gerealiseerd waarmee patiënten via een tablet vragenlijsten kunnen invullen. Zo zijn deze gegevens vóór het consult beschikbaar, kan het gesprek direct op de inhoud worden gevoerd en zijn de gegevens achteraf direct beschikbaar voor statistische analyse.

Het betreft een serverless oplossing op het AWS platform, met de mogelijkheid om in een latere fase aan te sluiten op het data platform van het UMCU.

AWS, CDK, Lambda, CloudFront, DynamoDB, API Gateway, EventBridge, Cognito, WAF, TypeScript, NodeJS, Angular, Gitlab, CI/CD

Hi, I’m mlindhout