EDSN is een spin in het web de Nederlands energiemarkt. Voor de verschillende marktpartijen (netbeheerders, leveranciers, etc) die opereren op het energienet beheert zij systemen die een goede samenwerking tussen deze partijen mogelijk maakt. Voor nieuwe te ontwikkelen software wordt gebruik gemaakt van een internal developer platform, het zogenaamde ITFP (IT Foundation Platform). Dit platform biedt al verschillende bouwblokken. De projecten die ik uitvoerde omvatten:

  • Onderzoeken van de mogelijkheid van een audit bouwblok dat met zo min mogelijk impact op de developer experience het mogelijk maakt access control op database verkeer uit te voeren. Achterliggende gedachte is om runtime, achteraf te kunnen verantwoorden welke beslissingen zijn genomen, wat hiervan de uitkomst was en op basis van welke input de beslissing genomen is. Hiervoor is met opdrachtgever en verschillende development teams overleg geweest om tot een werkbare oplossing te komen.
  • Ontwikkeling van een ‘Assembly Tool’ (à la Angulars ng) om developers een head start te geven in het gebruik van de interne bouwblokken die het infra team ontwikkelt heeft. Op deze manier wordt het mogelijk binnen een half uur een applicatie te genereren, bouwen en deployen naar een Kubernetes cluster.

Kotlin, Java, TypeScript, Spring Boot, Docker, ROSA, AWS, Terraform, Kubernetes, MySQL, MongoDB

Hi, I’m mlindhout