In een vervolg project (in een groter geheel) bij RN ben ik ‘coachend’ teamleider geweest om zo aan een ‘collega’ de mogelijkheid te geven ervaring in de positie van teamleider te krijgen. Mijn belangrijkste taak was de ontwikkeling van het ‘laatste’ deel van IRIS, een module voor het plannen van werkstrafprojecten en het inroosteren van werkgestraften. Voor de oplossing van dit planningsprobleem heb ik aspecten uit de wereld van functioneel programmeren toegepast in Java, waarmee ik met aanzienlijk eenvoudiger en minder code, een zeer complex probleem toch beheersbaar hebben weten te houden.

JBoss SEAM, JSF / Facelets, JPA (Hibernate), XML, Oracle, JavaScript, Maven, Eclipse, AsposeWords, JIRA, GIT

Hi, I’m mlindhout