In dit project heb ik me in het kort bezig gehouden met de stabilisatie, het onderhoud, uitbreidingen op en vervangen van de frontend van Select, het primaire bedrijfssysteem van HeadFirst. Het betreft een systeem waarin vraag en aanbod tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (veelal ZZP’ers) bij elkaar wordt gebracht. Profielen, opdrachten, biedingen, contracten en documenten zijn de core entiteiten. Bij de start verving ik als interim de laatst vertrokken interne medewerker en trof ik een werkend, maar met verouderde technieken (Adobe Flex) gebouwd systeem aan. Mijn taak was het begeleiden en realiseren van de overgang van Flex naar een state-of-art HTML5/CSS3 frontend.  Voorwaarde was dat de ‘winkel open moest blijven’. Ik heb geadviseerd voor een migratie per gebruikersgroep te kiezen. Eerst de minst risicovolle (kleinste groep). Hiermee hebben we goede kennis opgedaan voor volgende groepen. Uiteindelijk is de hele operatie vlekkeloos verlopen en is de Flex technologie uitgefaseerd. Parallel aan dit grote traject zijn er talloze technische verbeteringen (meer asynchrone code, library upgrades, etc) en en nieuwe functionaliteiten (reports, social media integratie,full-text search verbeteringen) doorgevoerd. Tot slot is er de overgang ingezet van Apache SOLR naar het meer state-of-art ElasticSearch. Dit als eerste stap om het systeem met meer kunstmatige intelligentie een betere match tussen vraag en aanbod te kunnen laten maken. Ook heb ik het interne ontwikkelproces naar een hoger plan getild, waardoor we nu elk moment van de dag een deployment kunnen doen, met rollback scenario’s.

Java, Spring, Hibernate, AngularJS, Lucene, ElasticSearch, FOP, POI, AWS EC2 & RDS, GIT, system integrations

Hi, I’m mlindhout